O nama


Kompanija Amos Graf d.o.o. Sarajevo se bavi štamparstvom, te veleprodajom kancelarijskog i školskog materijala. Osnovana je 2000. godine sa sjedištem u Sarajevu. Trenutno zapošljava 50 zaposelnika na prostoru od 1600 m². Savremena oprema za ofset i digitalnu štampu omogućava da kvalitetno i blagovremeno odgovorimo na potrebe svojih klijenata po pitanju štampe knjiga, kataloga, brošura, flajera, plakata, kalendara, fascikli, rokovnika, vizit karti, planera, kao i štampe znaka i logotipa firme...

Posjedujemo certifikat ISO 9001 kojim potvrđujemo da kvalitet naših poslovnih aktivnosti, između ostalog, proizilazi i iz zadovoljnih i motiviranih zaposlenika, jer to, u krajnjoj instanci, rezultira ispunjavanju zahtjeva i očekivanja naših poslovnih partnera. Odvažite se na taj korak i kontaktirajte nas, a mi ćemo učiniti da postanete još jedan član naše zadovoljne grupe poslovnih partnera, jer samo kroz ostvarenje vaših ciljeva mi ostvarujemo naše.

Naša filozofija

POLITIKA KVALITETA SA OPŠTIM CILJEVIMA

Namjera nam je da u potpunosti zadovoljimo svoje kupce, pružajući im uvijek više od njihovih očekivanja.

Naši opšti ciljevi su:

da imamo stabilnog, likvidnog i lojalnog partnera – kupca i dobavljača,
da ostanemo pojam profesionalnosti i kvaliteta u
djelatnosti koju obavljamo,
da ostvarimo profit u dugoročnom periodu u skladu sa zakonskim normama.

Naše ciljeve ćemo postići:

Sistemom upravljanja u skladu sa najboljim svjetskim praksama i standardima.
Entuzijazmom, iskustvom i stručnošću naših kadrova.
Stvaranjem radne sredine koja podstiče povjerenje, poštovanje i timski rad.
Aktivnim uključivanjem svih uposlenih u sistem upravljanja kvalitetom.
Stalnim analizama i poboljšanjma u svim procesima rada.
Provođenjem redovnih internih provjera.

Kako do nas

http://www.trivoo.net/gutscheine/fleurop/